Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:525740

AuthorH.J. Lam
TitleHaplolobus Celebicus, nov. spec. (Burseraceae)
JournalBlumea - Biodiversity, Evolution and Biogeography of Plants
Volume3
Year1938
Issue1
Pages111-113
ISSN0006-5196
AbstractDescription of type specimen: Haplolobus celebicus, nov. spec. — Arbor altiuscula; ramuli subgraciles, circiter 0.4—0.7 diam., lenticellati, vetustiores (in sicc.) lenticellis plus minusve rugosi, alabastro terminali minuto pulverulento, ceterea glabri; medulla compacta aresinosa. Folia glabra estipulata, (1½—) 2½— 3½(—4½)-jugata; petioli teretes lenticellati, ima basi supra vix deplanati, basi nodisque rhachidis vix articulati, 6.5—9.5 cm longi, rhachidis partes interjugales 2.8—5.5 cm longae, medulla nonnullis fasciculis resiniferis magnis percursa; foliola chartacea, in sicc. viridiuscula, ovata vel ovato-oblonga ad oblongo-lanceolata, basi plus minusve inaequalia rotundata ad acuta, marginibus integra, apice breviter obtuse subabrupte acuminata, 9—15—21 cm longa, 4—6—8.5 cm lata, petioluli 1.3—2.7, terminales 3.5—6 cm longi, acumen 0.5—1.5 cm longum; nervi secundarii cum costa media subtus in sicc. paulo prominentes, supra paulo sulcati, utrinque (6—)8—11, angulo eirciter (50°—)70°—80° de costa adscendentes, praecipue margines folii versus curvati, margine 0.2—0.4 cm distante ea subparalleli, diminuentes, apice folii tantum arcuatim conjuncti; nervi tertiarii pertenues, transversi, sinuosi, pauci, prope costam ea perpendiculares, cum reticulatione laxa in sicc. utrinque conspicui. Inflorescentiae (♀ ignotae) ♂ axillares, multiflorae, glabrae, e ima basi late paniculato-ramosae, rami 10—22 cm longi, penultimi cymosi, cymulae ultimae 3-florae, interdum ramulorum apicibus alabastro vegetativo suffultis ¹); bracteae perminutae deltoideae. Flores (♀ ignoti) ♂ glabri, minuti, alabastris globosis, 0.1—0.15 cm diam., pedicelli pergraciles 0.05— 0.15 cm longi, apicum versus dilatati, ebracteolati. Calyx 3-fidus, circ. 0.1 cm altus, sepala brevia late deltoidea. Petala 3 oblongo-ovoidea, 0.15— 0.2 cm longa, tenuia, apice minute inflexo-incrassata, subimbricata. Stamina 6 monodynamia glabra; filamenta filiformia basi libera; antherae ovoideo-oblongae. Discus crassus 6-undulatus. Ovarii rudimentum stigmate 3-lobo brevi suffultum triloculare sterile haud vel vix e disco exsertum.
The second specimen known possesses fruits, according to which the description may be augmented as follows: Leaves as in type specimen, rather broad, the acumen of the leaflets up to 2 cm long. Infrutescences branched from the very base, glabrous, about 10 cm long. Fruiting calyx hardly enlarged. Fruit ovoid or slightly oblique, glabrous, the apex subacute, 1.2—1.6 cm long, 0.7— 1.1 cm in diam.; pericarp thin, the pyrenes and the septa extremely thin; seed solitary (the two other cells being sterile), ovoid, the cotyledons thick, entire and plano-convex.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/566160