Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526400

AuthorsArnout-Jan Rossenaar, Bart Vreeken
TitleVoortgang Landelijk Meetnet Flora — Aandachtsoorten
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume28
Year2002
Issue2/3
Pages41-43
ISSN0017-2294
AbstractOndanks de mond- en klauwzeer zijn in 2001 bijna 300 meetpunten van het Landelijk Meetnet Flora – Aandachtsoorten (LMF-A) onderzocht. Doordat meetpunten nu ook kleiner mochten zijn dan een vierkante kilometer, werd het zoeken naar aandachtsoorten vergemakkelijkt. Desalniettemin blijkt het opsporen van vaak zeldzame soorten niet altijd eenvoudig. Dat is ook niet verwonderlijk als je je realiseert dat het vaak om Rode-Lijstsoorten die nog steeds sterk onder druk staan. De indruk ontstaat dat het merendeel van deze soorten achteruit is gegaan. Veel aandachtsoorten staan niet voor niets op de Rode Lijst.
Van de 340 aandachtsoorten zijn er 178 integrale aandachtsoorten (met minder dan 50 kilometerhokken in Nederland). Van de zeldzaamste van deze soorten zijn de groeiplaatsen bij bepaalde waarnemers vaak goed bekend. Vorig jaar zijn we begonnen met het benaderen van deze waarnemers om de actuele informatie over deze heel zeldzame soorten compleet te krijgen. Voor Vetblad ( Pinguicula vulgaris) en Koprus ( Juncus capitatus) zijn zo inmiddels alle recente groeiplaatsen in Nederland op een rij gezet.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/566820