Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526411

AuthorR. van der Meijden
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume23
Year1997
Issue6
Pages179-180
ISSN0017-2294
AbstractDe volgende titels zijn uitgegeven door IBN-DLO te Wageningen en zijn te bestellen door overmaking van het verschuldigde bedrag op giro 948540 o.v.v. het betreffende rapportnummer.
J. van den Burg, Groei en groeiplaats van de beuk in Nederland, Wageningen, 1997, 60 pag., ƒ 40, IBN-rapport 303.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/566831