Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526423

AuthorsJ. Mennema, G. Renaud-Nooy van der Kolff
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume10
Year1980
Issue2/3
Pages59-60
ISSN0017-2294
AbstractR. BEIDERBECK & J. KOEVOET, Pflanzengallen am Wegesrand, Erlebte Biologie, Kosmos/ Franckh, Stuttgart, 1979, 129 pag. met 110 kleurenfoto’s en 18 tekeningen, DM 14,80. Na enkele inleidende hoofdstukken volgen beschrijvingen en afbeeldingen van de meest voorkomende gallen.
K. BOELE, Floristische inventarisatie Amerdiep, vegetatiekartering De Holten-Ruimsloot, 1979, 49 pag., stencil ¹). Resultaat van floristisch en vegetatiekundig onderzoek in het stroomdallandschap van de Drentsche Aa.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/566843