Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526424

AuthorNN
TitleFLORON Excursie-overzicht 1994
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume20
Year1994
Issue2/3
Pages59-62
ISSN0017-2294
AbstractIn het onderstaande overzicht worden de excursies vermeld die voor half februari op het Landelijk Bureau bekend waren. Bij elke excursie is aangegeven vanuit welk district de excursie georganiseerd wordt. U wordt verzocht bij deelname vooraf opgave te doen bij de betreffende DC (’s avonds/weekend) of via het LB.
Een overzicht van namen en telefoonnummers van de DC’s vindt U elders in dit katern. Het Landelijk Bureau is bereikbaar op werkdagen van 9.00-17.00 uur (071- 273533).
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/566844