Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526435

AuthorM.A. Donk
TitlePaullicorticium curiosum, presumably an imperfect state
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume5
Year1971
Issue7/10
Pages134-136
ISSN0017-2294
AbstractPaullicorticium curiosum Parm. werd beschreven als een primitieve vertegenwoordiger van de Corticiaceae. Een nauwgezette studie van de beschrijving en de figuren liet echter weinig twijfel, dat het hier ging om een conidiaal stadium van een soort van Hyphoderma Wallr. emend. Donk, waarschijnlijk H. populneum (Peck) Donk of een nauw verwante soort. De nieuwe combinatie Oedocephalum curiosum (Parm.) Donk wordt voorgesteld.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/566855