Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526442

AuthorNN
TitleDe FLORON-inventarisatiegegevens van 1992 en 1993
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume21
Year1995
Issue3
Pages125-125
ISSN0017-2294
AbstractVan de jaren 1992 en 1993 zijn inmiddels alle streeplijsten die voor 1 maart 1995 op het Landelijk Bureau zijn binnengekomen gedigitaliseerd. Ook hebben de eerste controlerondes op onjuiste of onvolledige kopgegevens plaatsgevonden, evenals de eerste fase van de controle op onwaarschijnlijke waarnemingen met het programma FORGET. Binnenkort zal ook de verdere controle van de als ‘onwaarschijnlijk’ gekwalificeerde vondsten plaatsvinden, waarbij u mogelijk door uw districtcoördinator benaderd wordt voor nadere informatie omtrent een waarneming. Als ook deze fase van de controle is afgerond beschikken we over een gecontroleerd bestand van FLORONwaarnemingen tot en met 1993. Het ligt in de bedoeling dit bestand op 1 oktober van dit jaar gereed te hebben. Voor 1994 en volgende jaren hopen we de procedure dan zo vlot te doorlopen dat ‘onwaarschijnlijke’ waarnemingen in het eerstvolgende veldseizoen geverifieerd kunnen worden!
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/566862