Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526459

AuthorNN
TitleInleiding tot deel 13 van Gorteria
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume13
Year1986
Issue1
Pages3-3
ISSN0017-2294
AbstractDiverse veranderingen met betrekking tot dit tijdschrift zijn bij het ingaan van het 13e deel te melden: een nieuwe redactie en het afscheid van uitgeverij Bohn, Scheltema & Holkema, die gedurende vier jaar de uitgave van Gorteria heeft verzorgd.
Allereerst de nieuwe redactie. Zoals eerder is gemeld heeft F. Adema met ingang van 1 januari dit jaar zijn werkzaamheden bij de afdeling Nederlandse Flora verwisseld voor die bij de afdeling Tropische Fanerogamen en heeft R. van der Meijden de omgekeerde stap gemaakt. Voor de eerste betekent dit de afsluiting van een periode van 7½ jaar redacteurschap, voor de tweede een voortzetting daarvan sinds het begin van het vorige jaar. Adema is veel dank verschuldigd voor zijn vele werkzaamheden, niet alleen voor wat betreft het zuiver redactionele werk, maar vooral ook voor alle tijd, die het onderhouden van de contacten met de drukker, respectievelijk de uitgever en met de auteurs van hem vergde. Die laatste taak is met ingang van dit nummer overgenomen door Mw. E.E. van Nieuwkoop.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/566878