Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526462

AuthorHans Kruijer
TitleBoekaankondigingen 2
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume32
Year2006
Issue3
Pages96-96
ISSN0017-2294
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/566881