Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526465

AuthorNN
TitleHet Landelijk Meetnet Flora-Aandachtsoorten gaat definitief van start!!!
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume25
Year1999
Issue2/3
Pages55-62
ISSN0017-2294
AbstractVelen van u hebben reeds kennisgemaakt met het Landelijk Meetnet Flora-Aandachtsoorten (LMF-A). Vorig jaar hebben we proefgedraaid met het meetnet, om na te gaan of er voldoende interesse was bij floristen en professionele organisaties om mee te doen. Ook wilden we weten of de methodiek goed uitvoerbaar en bruikbaar was voor alle betrokkenen. Dit heeft geleid tot allerlei nuttige tips, o.a. om het administratieve werk te verminderen. Dankzij de inzet en het enthousiasme van alle deelnemers kunnen we nu met trots aankondigen dat het LMF-A echt van start gaat!
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/566884