Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526471

AuthorNN
TitleRectificatie
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume12
Year1984
Issue1
Pages20-20
ISSN0017-2294
AbstractIn de nummers 10 en 11 van het vorige deel zijn enkele fouten geslopen.
In nr. 10 moet aan fig. 1. op p. 221 een lijn worden toegevoegd van C. remota naar C. vulpina.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/566890