Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526473

AuthorsJ. Mennema, G. Renaud-Nooy van der Kolff
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume11
Year1982
Issue5
Pages119-120
ISSN0017-2294
AbstractH. Baumann & S. Künkele, Die wildwachsenden Orchideen Europas, Kosmos Franckh, Stuttgart, 1982, 432 pag., DM 42. Dit werkje biedt – in zakformaat – complete informatie over de Europese orchideeën: naast een goede beschrijving en standplaatsgegevens wordt de tekst begeleid door uitstekende kleurenfoto’s en goede verspreidingskaartjes.
G. Boedeltje, Het Kulsdommer Goor, inventarisatie, beheersadviezen, Lochem, 1982, 31 pag., stencil.* Dit rapport, dat als basis heeft gediend voor enkele beheersadviezen aan het Staatsbosbeheer, bevat naast een vegetatiebeschrijving van dit moerasgebied ten oosten van Lochem ook een soortenlijst van de aldaar aangetroffen hogere planten.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/566892