Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526478

AuthorBaudewijn Odé
TitleVoorjaarsnummer FLORON verdwijnt, nieuwsbrief verschijnt
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume31
Year2005
Issue1
Pages28-28
ISSN0017-2294
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/566897