Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526487

AuthorJ.L. van Soest
TitleEen vorm van Stellaria media met gevlekte bladen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume2
Year1964
Issue3
Pages36-36
ISSN0017-2294
AbstractDe violette vlekjes, vaak langwerpig van vorm, schijnen mij toe niet van pathologische aard te zijn. Kleur en wijze van gevlektheid doen veel denken aan wat bij verschillende soorten van de Compositae (Liguliflorae) voorkomt, b.v. bij een aantal vertegenwoordigers van de geslachten Hieracium en Taraxacum en voorts bij Hypochaeris maculata.
In 1963, toen het terrein, waar ik het jaar daarvoor de vorm aantrof, braak lag, heb ik geen gelegenheid gehad ernaar uit te kijken. In 1964 zal ik echter trachten de planten terug te vinden en eventueel door uitzaaien in cultuur te nemen.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/566906