Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526491

AuthorJ. Mennema
TitleProf. Dr. S.E. de Jongh overleden
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume8
Year1976
Issue3
Pages41-42
ISSN0017-2294
AbstractOp 29 mei 1976 overleed vrij plotseling in de leeftijd van 77 jaar Prof. Dr. S. E. de Jongh, van 1955 tot 1967 voorzitter van de Commissie voor het Floristisch Onderzoek van Nederland.
Elders zijn zijn verdiensten geschetst als hoogleraar in de Farmacologie aan de Rijksuniversiteit te Leiden; hier willen wij even stilstaan bij zijn niet onbelangrijke verdiensten jegens de Nederlandse floristiek. Hoewel de adventieven zijn grote voorliefde hadden, is De Jongh vooral bekend geworden als de grote animator na het overlijden van Reichgelt van het Rubus-onderzoek in Nederland, wat niet alleen geresulteerd heeft in de drie „Bramenboeken”, maar ook leidde tot het oorspronkelijk onderzoek van de bramen van het Gelderse district door Van de Beek.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/566910