Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526497

AuthorR. van der Meijden
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume24
Year1998
Issue1
Pages31-32
ISSN0017-2294
Abstract*P.W.M. van Beers, Inventarisatie Noord-Brabantse vennen 1994, ’s-Hertogenbosch, 1997, Rapport 45 pag. + Bijlagen 272 pag., Provincie Noord-Brabant. Info: 073-6808086. * G.A. Dijkstra, Geschikte lokaties voor toekomstige trilvenen in de Bethunepolder. Vegetatiekartering van sloten en oevers om te bepalen waar plantensoorten, kenmerkend voor de successie van open water naar trilveen, aanwezig zijn, Vogelenzang, 1997, 20 pag. + bijlagen, Serie Bethunepolder. Info: 023-5233636.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/566916