Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526509

AuthorNN
TitleExcursie
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume5
Year1970
Issue1
Pages17-17
ISSN0017-2294
AbstractHet plan bestaat om de zomerexcursie van de Commissie voor het Floristisch Onderzoek van Nederland te houden naar Ameland en wel naar alle waarschijnlijkheid in de week van 17 tot en met 22 augustus 1970.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/566928