Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526510

AuthorsC. den Hartog, S. Segal, C. Sipkes, J. van Kasteel
TitleKorte mededelingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume3
Year1967
Issue10
Pages164-164
ISSN0017-2294
AbstractTetramyxa parasitica Goebel. Deze schimmel, welke gewoonlijk gallen op Ruppia veroorzaakt, werd op enkele plaatsen in Zeeland waargenomen (Gorteria 1, no. 12, 1963, p. 138—140) en bleek ook aanwezig te zijn in herbarium-materiaal, al in 1868 op Texel verzameld (Gorteria 1, no. 14, 1963, p. 164). In 1965 werden de gallen van Tetramyxa parasitica gevonden in het Balgzandkanaal bij Den Helder, op Ruppia maritima en op Zannichellia palustris, en in een brakwaterplas op de Boschplaat op Terschelling, op Ruppia spiralis.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/566929