Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526517

AuthorJ. Mennema
TitleBoekbesprekingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume6
Year1973
Issue10/11
Pages179-180
ISSN0017-2294
AbstractTH. H. KLINKSPOOR, Kosmos bomenboek, 2de herziene druk. Uitg. Mij. Kosmos, Amsterdam, 1972, 285 pag., fl. 17,50.
De beide afzonderlijke deeltjes van het Kosmos bomenboek, die zijn besproken in Gorteria 4(12), 1969, p. 218, zijn thans in een 2de druk in één band uitgegeven. De opmerkingen, die de recensent heeft gemaakt voor de gebruikte systemen, behoeven nu niet te worden herhaald: de systemen zijn in de 2de druk terecht herzien. Voor het overige heeft het boekje het aantrekkelijke karakter behouden, waardoor het ongetwijfeld zijn weg naar de groeiende schare van bomen-minnaars zal weten te vinden.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/566935