Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526533

AuthorNN
TitleVacature district Utrecht
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume20
Year1994
Issue5/6
Pages71-71
ISSN0017-2294
AbstractKok van Herk heeft meegedeeld dal hij het coördinatorschap van FLORON-district Utrecht graag wil overdragen. De oprichting van zijn eigen bureau voor korstmos-onderzoek brengt zoveel werkzaamheden met zich mee dat hij van mening is niet meer voldoende tijd in het coördinatorschap te kunnen steken. Kok was al meer dan vijf jaar van de partij, sinds de oprichting van FLORON. Hij heeft veel tijd in de organisatie gestoken, als DC maar ook als lid van de commissie Rode Lijst/ Monitoring. Kok, hartelijk dank voor je actieve bijdragen aan de organisatie! Het landelijk Bureau is nu dus op zoek naar een nieuwe DC voor district Utrecht. Heb je interesse, ben je een actief florist met een gedegen florakennis en beschik je over organisatorische kwaliteiten neem dan contact op met het Landelijk Bureau (tel 071-273533). Kok heeft aangegeven dat hij de nieuwe coördinator (m/v) graag wil inwerken.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/566951