Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526534

AuthorsS.J. Dijkstra, H.W.E. van Bruggen, A. de Visser
TitleKorte mededelingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume6
Year1973
Issue12
Pages203-204
ISSN0017-2294
AbstractLilium bulbiferum L. in Limburg. De korte mededeling in Gorteria 6(8), 1973, p. 140 betreffende de recente vondst van Lilium bulbiferum L. subsp. croceum (Chaix) Arcang. deed mij herinneren aan het feit, dat omstreeks 1943 Dr. A. de Wever te Nuth mij een bloeiende tak van deze soort stuurde uit de omgeving van Doenrade, van een roggeakker. De eigenaar van deze akker had daar jarenlang steeds rogge verbouwd. Een bloemist had hem ƒ 25,— geboden om de bollen te mogen rooien. Toen de eigenaar hierop niet wenste in te gaan, werden een paar nachten later alle planten eruit getrokken en werd de rogge platgetrapt. Het exemplaar, dat De Wever mij toestuurde, is opgenomen in mijn herbarium, dat onlangs werd afgestaan aan het Instituut voor Systematische Plantkunde van de Rijksuniversiteit te Utrecht.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/566952