Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526546

AuthorRuud van der Meijden
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume27
Year2001
Issue5
Pages120-120
ISSN0017-2294
AbstractA. Koster, Ecologisch groenbeheer, Haarlem, 2001, 207 pag. (waarvan 60 gevuld met instructieve kleurenillustraties!), ƒ 62,81, ISBN 90 6097 514 6, Schuyt & Co Uitgevers. — Bijzonder aan te bevelen voor (gemeentelijke) plantsoenendiensten, zeker waar het gaat om te voorkomen dat er te vroeg of te vaak gemaaid wordt.
A. Kratochwil & A. Schwabe, Ökologie der Lebensgemeinschaften, Biozönologie, Stuttgart, 2001, 756 pag., DM 148, ISBN 3-8252-8199-X, Eugen Ulmer Verlag. — Een interdisciplinair leerboek waarin het brede terrein van de veldbiologie van alle kanten belicht wordt (zoölogisch, botanisch, landschappelijk).
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/566964