Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526549

AuthorNN
TitleMededeling
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume15
Year1989
Issue4
Pages128-128
ISSN0017-2294
AbstractOp 1 juli 1989 overleed in Soestduinen de heer Joh. Bolman op 83-jarige leeftijd. Hij was tot voor kort een trouw bezoeker van de kerstvergaderingen van de Nederlandse floristen op het Rijksherbarium. Vooral in ‘zijn’ tijdschrift Natura gaf hij blijk van zijn liefde voor planten verweg en dichtbij. Met zijn boek ‘Wilde planten in en bij Amsterdam’ (1976) heeft hij bij veel mensen aandacht gewekt voor de plantengroei op onverwachte plekken in en om de grote stad.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/566967