Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526551

AuthorsS.J. van Ooststroom, Th.J. Reichgelt
TitleNieuwe vondsten van zeldzame planten in Nederland, hoofdzakelijk in 1965
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume4
Year1966
Issue3
Pages33-42
ISSN0017-2294
AbstractEvenals de vorige lijsten bevat ook deze weer de opgave van een groot aantal nieuwe vindplaatsen van zeldzame plantesoorten benevens enige merkwaardige vondsten van minder zeldzame.
Het publiceren van deze lijsten blijkt voor velen een aansporing te zijn om ons van vondsten op de hoogte te stellen, hetzij door toezending van materiaal, hetzij door het doen van opgaven. Wij spreken de hoop uit, dat dit in de toekomst zo moge doorgaan.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/566969