Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526557

AuthorNN
TitleExcursies
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume6
Year1973
Issue12
Pages204-204
ISSN0017-2294
AbstractDe excursie van de Commissie voor het Floristisch Onderzoek van Nederland werd in 1972 gehouden van 3-8 juli in de Zuidwest-hoek van Friesland met als standplaats Koudum; in 1973 werd deze excursie gehouden van 25-30 juni in de kop van Noord-Holland met als standplaats Groet.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/566975