Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526564

AuthorR. van der Meijden
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume19
Year1994
Issue5
Pages163-164
ISSN0017-2294
AbstractG. Aas & A. Riedmiller, Loofbomen. De belangrijkste loofbomen van Europa herkennen, begrijpen, beschermen. Met adviezen voor het beschermen van bomen in de natuur en de eigen tuin, Tirion, Baarn, 1993, 155 pag., met 350 kleurenfoto’s en 25 tekeningen, ƒ 39,50, ISBN 90-5120- 159-0. — Een goed verzorgde bomengids.
D. Aichele/Schwegler/Zahradnik/Cihar, De Grote Thieme Dieren- en plantengids, Tirion, Baarn, 1993, 812 pag. incl. 1800 afbeeldingen in kleur, ƒ 29,50, ISBN 90-5210-150-7. — Een handige, goedkope gids over de algemene planten (incl. grassen, wieren, mossen en kortsmossen), paddestoelen en dieren (van wormen tot zoogdieren en vogels) van Midden- en Westeuropa.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/566981