Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526568

AuthorsJ. Mennema, G. Renaud-Nooy van der Kolff
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume10
Year1980
Issue4
Pages79-80
ISSN0017-2294
AbstractA. VAN DE BEEK, Flora van enkele kreken in het CRM-reservaat de Brabantsche Biesbosch (Noordwaard), Rapport nr. 20-801-3, Staatsbosbeheer, Tilburg, 1979, 9 pag. + bijlagen + kaart, stencil ¹). Het resultaat van een floristische inventarisatie van een gedeelte van de Brabantsche Biesbosch.
P. BREMER, Varens in het Kuinderbos, Doctoraalverslag, Vakgroep Plantenoecologie, Groningen, 1980, 165 pag., stencil ¹). De opmerkelijke varenvondsten in het Kuinderbos sinds 1973 vormden de aanleiding tot dit doctoraal onderzoek.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/566984