Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526570

AuthorRaymond W.J.M. van der Ham
TitleBoekbespreking 2: R.T.J. Cappers, R.M. Bekker & J.E.A. Jans, Digitale Zadenatlas van Nederland / Digital Seed Atlas of the Netherlands
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume34
Year2009
Issue1/2
Pages61-62
ISSN0017-2294
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/566986