Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526573

AuthorNN
TitleTer inleiding
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume1
Year1961
Issue1
Pages1-1
ISSN0017-2294
Abstract„Gorteria”, waarvan het eerste nummer thans voor U ligt, moet beschouwd worden als de directe voortzetting van het Correspondentieblad, dat sinds een aantal jaren door het Rijksherbarium werd toegezonden aan hen, die zich interesseren voor de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland.
Dit Correspondentieblad, dat in gestencilde vorm werd uitgegeven, bevatte vaak artikelen van zodanige waarde, dat zij beter tot hun recht gekomen zouden zijn, als zij in gedrukte vorm waren verschenen. Een gestencild blad heeft immers altijd een min of meer ephemeer karakter.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/566988