Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526574

AuthorsA.H.P.M. Salman, G. van Ommering, W.B. de Voogd
TitleCerastium holosteoides Fries (s.s.) en C. fontanum Baumg. subsp. triviale (Link) Jalas in Nederland
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume8
Year1976
Issue6
Pages99-108
ISSN0017-2294
AbstractAls conclusie van ons onderzoek kunnen wij stellen, dat a. het juister is om Cerastium holosteoides subsp. triviale op te vatten als ondersoort van C. fontanum, zoals JALAS (1963, 1964) voorstelt; b. de „kale” ondersoorten van C. holosteoides beter tot één taxon kunnen worden verenigd; c. in afwijking van de opvatting van JALAS (l.c.) de „kale” ondersoort niet moet worden gezien als een variëteit van subsp. triviale, doch een ondersoort moet blijven, die dan moet heten C. fontanum Baumg. subsp. holosteoides (Fries) Salman, van Ommering et de Voogd. Tenslotte volgt hieronder een beschrijving van de beide ondersoorten, zoals die zou kunnen worden opgenomen in de Flora van Nederland: Stengel onder- en bovenaan rondom meestal dicht behaard. Bladen aan beide zijden matig tot dicht behaard, die der bloeiende stengels meestal langwerpig-eirond. Kelkbladen 4—7 mm lang, uitsluitend met spitse haren. Rijpe vrucht (7—)8—11 mm lang. 0,07—0,45. April-herfst. Zeer alg. op grazige plaatsen, aan wegranden. P 25. (C. holosteoides Fr. subsp. triviale (Link) Möschl). Gewone hoornbloem. C. fontanum Baumg. subsp. triviale (Link) Jalas Stengel onderaan kaal tot eenrijig behaard, bovenaan 2-rijig behaard en rondom meestal vrij ijl bezet met langere afstaande haren. Bladen kaal of vrij weinig behaard, die der bloeiende stengels meestal omgekeerd eirond-lancetvormig. Kelkbladen 5—8 mm lang, kaal of met spitse en stompe haren. Rijpe vrucht (8—)10—14(—16) mm lang. 0,04—0,25. Mei-aug. Vrij alg. aan kleiige, overspoelde oevers in het getijdengebied van F en plaatselijk op vochtige grazige plaatsen in Dui en W, vroeger ook op Urk. (C. holosteoides Fr. subsp. holosteoides en subsp. pseudoholosteoides Möschl) (Gorteria 1, p. 13; 3, p. 34; 5, p. 50) .... Glanzende hoornbloem. C. fontanum Baumg. subsp. holosteoides (Fr.) Salman, van Ommering et de Voogd Onze dank gaat uit naar Drs. M. Zandee (Laboratorium voor Experimentele Plantensystematiek, Leiden) voor zijn hulp bij de statistische bewerkingen en naar Drs. R. van der Meijden (Rijksherbarium, Leiden) voor zijn enthousiaste begeleiding van dit onderzoek.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/566989