Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526577

AuthorDirk Prins
TitleBijzondere vondsten op het terrein Plantage Willem III
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume22
Year1996
Issue1/2
Pages44-45
ISSN0017-2294
AbstractDe Plantage Willem III (100 ha) is een natuurgebied in ontwikkeling op de zuidflank van de Utrechtse Heuvelrug bij Elst (Rhenen). Het zal één geheel gaan vormen met het aangrenzende al wat oudere natuurgebied Remmerdense Heide (ook 100 ha). Via dia’s is kort ingegaan op verleden, heden en toekomst.
In 1853 werd de heide ontgonnen en kwam er tabaksteelt, later fruitteelt, en recenter graszaadteelt, veredeling van erwten, enz. De Stichting ‘Het Utrechts Landschap’ startte haar beheer in 1995 en mikt, ter herstel van het oorspronkelijke half open landschap, op begrazing met edelherten, maar zal daarin afhankelijk zijn van aangrenzende boseigenaren. Ter verschraling wordt er op een gedeelte twee jaar lang rogge verbouwd. Men hoopt zo verruiging met Gestreepte witbol ( Holcus lanatus) te voorkomen, maar ook in de braakliggende delen treedt dit nog niet op.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/566992