Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526578

AuthorNN
TitleBoekbespreking
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume3
Year1966
Issue1
Pages12-12
ISSN0017-2294
AbstractSTELLA ROSS-CRAIG, Drawings of British Plants, part XXI. Ed. G. Bell & Sons Ltd., London 1965. Prijs 10/6.
Wij vestigen hierbij gaarne de aandacht van de lezers van „Gorteria” op deze serie, waarvan in mei 1965 de 21e aflevering verschenen is.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/566993