Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526580

AuthorNN
TitleDe Natuurkalender, een nieuw waarnemingsproject
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume27
Year2001
Issue2/3
Pages70-71
ISSN0017-2294
AbstractOnlangs is een nieuw project voor natuurwaarnemingen van start gegaan, de Natuurkalender. Bij de Natuurkalender gaat het om de bestudering van jaarlijks terugkerende verschijnselen in de natuur. Op welke dag van het jaar komt Speenkruid in bloei en wanneer Bosanemoon; op welke datum komt Paardenkastanje in blad en wanneer is Ruwe berk zo goed als al z’n blad kwijt. En hoe verhouden deze waarnemingen zich met die van voorgaande jaren op dezelfde plek. Al vaak hebben natuurliefhebbers dergelijke gegevens vastgelegd, uit eigen nieuwsgierigheid of in het kader van een project om dergelijke fenologische waarnemingen in kaart te brengen. Meestal beperken deze projecten zich niet tot planten, maar worden ook waarnemingen aan andere soortgroepen gedaan, zoals de eerste gruttowaarneming of de eerste zang van de Fitis.
De Natuurkalender is een nieuw initiatief om het verzamelen van dergelijke waarnemingen te coördineren, te structureren en centraal vast te leggen. De toenemende belangstelling voor klimaatverandering is daarbij een belangrijke impuls. Doel van het project is dan ook het vergroten van het inzicht van de gevolgen van klimaatverandering voor de natuur in Nederland en het in kaart brengen van de gevolgen van die veranderingen in de natuur voor gezondheid, landbouw en bosbouw.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/566995