Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526581

AuthorsJ. Mennema, G. Renaud-Nooy van der Kolff
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume10
Year1981
Issue9
Pages172-172
ISSN0017-2294
AbstractP. SCHEURS & P. LENTJES, Voorjaarssoorten Noordelijke Gelderse Vallei, P.P.D. Gelderland, Arnhem, 1980, 25 pag. + kaartjes, fotokopie ¹). Hetresultaat van een onderzoek naar de verspreiding van een 12-tal voorjaarssoorten in de Noordelijke Gelderse Vallei, verricht door studenten van de Hogere Bosbouw- en Cultuurtechnische school te Velp. is neergelegd in nauwkeurige verspreidingskaartjes van de planten in het betrokken gebied.
K. SIKKEMA. „Driebruggen”, een ecologische vegetatiekartering, Karteringsverslag nr. 192, Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek, Wageningen, 1980, 37 pag. + bijlagen, stencil¹).
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/566996