Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526588

AuthorsJ. Mennema, A. de Visser
TitleKorte mededelingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume3
Year1967
Issue7
Pages108-108
ISSN0017-2294
AbstractLeucojum aestivum L. in België teruggevonden. De heer E. van Rompaey deelt mij mede, dat Dr. Delvosalle (Brussel) op 26 maart 1966 Leucojum aestivum heeft teruggevonden te Esquelmes (Hen.). In het artikel over de verspreiding van deze soort in Nederland en België (Gorteria 2, no. 10, p. 121—128) is van deze vindplaats vermeld, dat de soort daar thans is verdwenen. In België komt Leucojum aestivum nu dus nog met zekerheid voor langs de Kleine Nete bij Emblem en langs de Schelde bij Esquelmes.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567003