Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526590

AuthorW.F. Prud’homme van Reine
TitleBoekbespreking 5
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume28
Year2002
Issue6
Pages147-147
ISSN0017-2294
AbstractR. Leewis, Veldgids Flora en Fauna van de zee, Stichting Uitgeverij van de KNNV, Utrecht, 2002, 320 pag., € 27,95 (€ 24,95 voor KNNV-leden bij de KNNV), ISBN 90-5011-153-X [verschenen in de reeks Veldgids Nr. 16]. — Als je tegenwoordig met een groep studenten naar Zeeland gaat om kennis te maken met de Nederlandse zeewieren, dan blijk je verscheidene van de opvallende soorten niet op naam te kunnen brengen met de determinatiewerken die voor de Nederlandse kust geschreven zijn. De ‘Flora van de Nederlandse Zeewieren’¹ uit 1983 (uitverkocht) en het ‘Zeeboek’² uit 1989, evenals het eerste veldgidsje dat ooit speciaal voor de Nederlandse kust geschreven werd (Wat vind ik aan het strand?³; 8e druk uit 1979, ook uitverkocht), bevatten weliswaar allemaal het Japans Bessenwier ( Sargassum muticum), maar veel andere recente en nu veelvuldig aanwezige nieuwe introducties ontbreken uiteraard.
Met spanning is dan ook uitgezien naar de nieuwe veldgids van Rob Leewis, die immers een selectie zou bevatten van de meest voorkomende en/of karakteristieke soorten. Maar helpen doet deze gids helaas niet echt. Van de nieuwe introducties zijn alleen het bruinwier Wakame (Undaria pinnatifida) en het roodwier Lomentaria clavellosa opgenomen, en zelfs het Japans Bessenwier is op de gepubliceerde foto niet of nauwelijks herkenbaar. Dat is helaas zo met veel van de zeewierfoto’s in deze veldgids. Voor wat kennelijk de belangrijkste doelgroep is, de duikende liefhebbers, geven die foto’s inderdaad precies aan watje onder water van die organismen te zien krijgt. Soms is echter aanwijsbaar een verkeerde foto geplaatst en bij de (spaarzame) tekeningen ontbreken literatuurreferenties. De tekst, met name, die over voortplanting, is niet erg consequent. Uitgever, laat voortaan zoiets nog even goed doorlezen!
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567005