Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526591

AuthorH. ’t Hart
TitleKorte mededeling
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume6
Year1972
Issue2
Pages40-40
ISSN0017-2294
AbstractSedum forsterianum Sm. in Nederland. Vooruitlopend op een in dit blad te verschijnen artikel over het voorkomen van Sedum forsterianum Sm. (= S. elegans Lej.) in Nederland, verzoekt de schrijver, die bezig is met een cytotaxonomisch onderzoek aan enkele soorten van het genus Sedum L., alvast om opgaven van vindplaatsen van deze soort binnen ons land en eventueel om toezending van levend materiaal.
Sedum forsterianum Sm. lijkt op het eerste gezicht sterk op Sedum reflexum L., maar verschilt van deze laatste op de volgende punten: S. forsterianum Sm.: Bladen op doorsnede elliptisch, stomp met een stekelpuntje, aan de uiteinden van de niet-bloeiende stengels in dichte bundels bijeen, na afsterven zwart wordend en niet direct afvallend. Kelkbladen stomp, 2 x 1,5 mm. Kroonbladen niet of zwak gekield, ca. 3 maal zo lang als de kelkbladen. Meeldraden en vruchtbeginsels kaal. Bloeitijd juni en begin juli.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567006