Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526602

TitleEen nieuwe sleutel tot de secties van Hieracium L. subgenus
Hieracium
AuthorRense Haveman
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume35
Year2012
Issue6
Pages206-213
ISSN0017-2294
AbstractHieracium L. (Havikskruid) is een van de lastigste geslachten van de Nederlandse flora en de determinatie van de taxa binnen Hieracium subgen. Hieracium is erg lastig. Van oudsher worden twee systemen gehanteerd om de variatie binnen het subgenus te ordenen: met behulp van hoofden tussensoorten, waarbinnen talloze ondersoorten, variëteiten en forma’s worden onderscheiden (Midden-Europese systeem), en door het onderscheiden van elke apomictische voortplantingseenheid als zelfstandige soort, die worden samengevat in secties en series (Noord-Europese systeem). Van Soest, die in de jaren 20 en 30 van de 20e eeuw aan Hieracium werkte, gebruikte het MiddenEuropese systeem, maar het Noord-Europese systeem sluit beter aan bij de biologische structuur van het genus. De taxa die thans worden onderscheiden in Heukels’ Flora zijn de hoofdsoorten die Van Soest onderscheidde en deze komen overeen met secties in het Noord-Europese systeem.
Omdat veelvuldig fouten worden gemaakt met de determinatie van havikskruiden wordt een nieuwe sleutel van de secties gepresenteerd. Samenvattend wordt een overzicht gegeven van de secties van het geslacht in Nederland, met een korte impressie van het aantal soorten dat is aangetroffen.
Hieracium L. (Hawkweed) is one of the most diverse and challenging genera in the Dutch flora.
Historically, two systems were developed to address variation within Hieracium subgen. Hieracium: recognition of numerous subspecies, varieties, and forms with the help of ‘Hauptarten’ and ‘Zwischenarten’ (Central-European system), and grouping in sections and series of every apomictic progenitive unit as a separate species (North-European system). The Central-European system has been used in the Netherlands since Van Soest introduced it in the 1920s and 1930s. The taxa in the recent Heukels’ Flora6 are the ‘Hauptarten’ as recognised by Van Soest and they correspond well with the sections of the North-European system.
Because Hieracium species are frequently misidentified, this paper presents a new key to the sections of Hieracium subgen. Hieracium. In addition, an overview is provided of the sections of Hieracium subgen. Hieracium in the Netherlands, including the number of species in each sections.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567017