Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526606

AuthorNN
TitleFlorasymposium ‘Vijftig jaar later’
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume13
Year1987
Issue10
Pages248-248
ISSN0017-2294
AbstractDit jaar bestaat de Plantensociologische werkgroep van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie 50 jaar. Op 21 november a.s. organiseert de sjocgroep daarom een symposium met als thema ‘Vijftig jaar later’. Vier oud-leden, te weten V. Westhoff, R. van der Meijden, H. van Dobben en P.A. Bakker, zullen daar een lezing houden over respectievelijk Introductie van de plantensociologie in Nederland, Veranderingen in de Nederlandse flora, Veranderingen in de licheenvegetaties, en Vegetatiebeheer. Het symposium wordt gehouden in het Bosgebouw Beerschoten van het Utrechts Landschap te De Bilt. Omdat het symposium slechts voor een beperkt aantal deelnemers toegankelijk is, is telefonische opgave noodzakelijk vóór 16 oktober bij Leendert-Jan van der Ent (08370-17951) of bij Jooske IJzer (030-328016).
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567021