Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526609

AuthorPieter B. Pelser
TitleHet belang van moleculaire kenmerken voor de plantensystematiek
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume33
Year2009
Issue4/5/6
Pages133-139
ISSN0017-2294
AbstractIn de 23e druk van de Heukels’ Flora van Nederland wordt een classificatie van bloemplanten gebruikt die erg verschillend is van de classificaties in eerdere drukken. Deze nieuwe classificatie is het resultaat van nieuwe inzichten in de evolutionaire verwantschappen tussen plantenfamilies die voortgekomen zijn uit verwantschapsanalyses van moleculaire gegevens. In dit artikel bespreek ik waarom moleculaire gegevens zo nuttig zijn om verwantschapsrelaties te reconstrueren en geef ik twee voorbeelden van hoe deze gegevens gebruikt worden om evolutionaire processen te bestuderen die aan deze relaties ten grondslag liggen.
The 23rd edition of the ‘Heukels’ Flora van Nederland’ [Heukels’ Flora of the Netherlands] presents a classification of flowering plants that is very different from any classification scheme used in previous editions of this Dutch Flora. These taxonomic changes are due to new insights into the evolutionary relationships between plant families obtained from the results of phylogenetic analyses using molecular data. In this paper, I outline why analyses of molecular data are powerful tools for reconstructing evolutionary relationships and I give two examples of how these data can be used to learn more about the evolutionary processes which underlie these patterns of relationship.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567024