Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526611

AuthorNN
TitleDagexcursies 2001
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume27
Year2001
Issue2/3
Pages63-67
ISSN0017-2294
AbstractIn onderstaand overzicht zijn de dagexcursies voor komend jaar weergegeven. Van enkele districten was het programma niet op tijd gereed om het in dit overzicht op te kunnen nemen. Eventuele aanvullingen verschijnen zo mogelijk in een volgende aflevering van Gorteria. U kunt voor informatie hierover ook contact opnemen met het Landelijk Bureau van FLORON.
De excursies betreffen meestal inventarisatie-excursies van één of meer kmhokken of veldbezoeken in het kader van het LMF-A. De meeste excursies zijn op zaterdag, en duren tot ca. 16.00 uur. De deelnemers dienen zelf proviand en drinken mee te nemen. Indien van deze opzet wordt afgeweken is dat in het overzicht vermeld. Ook is aangegeven bij wie u informatie kunt krijgen, of u desgevraagd kunt aanmelden. De telefoonnummers van de mensen met een * achter hun naam staan vermeld in de lijst van DC’s op pagina 69—70.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567026