Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526617

AuthorsJ. Mennema, G. Renaud-Nooy van der Kolff
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume12
Year1985
Issue7
Pages160-160
ISSN0017-2294
AbstractR. Hansen und F. Stahl, Die Stauden und ihre Lebensbereiche, 2. Aufl., Ulmer, Stuttgart, 1984, 573 pag., DM 88. Een met kleurenfoto’s doorschoten boek voor de tuinliefhebber met vele oecologische bijzonderheden omtrent een groot aantal tuinplanten.
P.F.M. Opdam, J.T.R. Kalkhoven en J. Philippona, Verband tussen broedvogelgemeenschappen en begroeiing in een landschap bij Amerongen, Reeks Landschapsstudies 5, Pudoc, Wageningen, 1984, 117 pag. + kaartbijlagen, ƒ 29. Het resultaat van een studie die een onderdeel is van het vergelijkend onderzoek naar ruimtelijke relatie in het landschap, zoals dat door de afdeling landschapsecologie van het RIN (Leersum) wordt verricht.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567031