Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526618

AuthorR. van der Meijden
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume17
Year1991
Issue6
Pages168-168
ISSN0017-2294
AbstractM. Amesz & C. Jasperse, Een houtwal in Oostelijk Flevoland? Onderzoek naar de doelmatigheid van een oecologische verbindingszone tussen de bosgebieden Roggebotzand en Hollandse Hout in Oostelijk Flevoland, Wetenschapswinkel Biologie, Oudegracht 320, 3511 PL Utrecht, 1991, 83 pag., ƒ 12,50, ISBN 90- 5209-018-1 (rapportnummer 1991-118).
A. Binz & C. Heitz, Schul- und Exkursionsflora für die Schweiz mit Berücksichtigung der Grenzgebiete, Verlag Schwabe & Co. AG, Basel, 19e druk, 1991, 640 pag. + 860 afb., sFr. 32.00, DM 38.00, ISBN 3-7965-0892-8.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567032