Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526619

AuthorsC. Sipkes, J. Mennema
TitleKorte mededelingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume6
Year1972
Issue1
Pages20-20
ISSN0017-2294
AbstractAceras anthropophorum (L.) Ait. f. op Voorne. Als aanvulling op mijn artikel over district-vreemde soorten op Voorne (Gorteria 6, 1970, p. 88) kan ik nog een vondst van 1970 vermelden van Aceras anthropophorum, die bij ons vroeger in Zuid-Limburg werd aangetroffen en die, ook elders in Europa, nog nergens in de duinen is waargenomen. Langs een pad, dat ca. 15 jaar geleden gemaakt werd door het struweel van Rosa rubiginosa, Ligustrum vulgare en Hippophaƫ rhamnoides, werden door de heer R. Ram (Pernis) tijdens een excursie twee mooie exemplaren gevonden, die in het najaar, samen met een zaailing zijn teruggekomen. In het voorjaar van 1971 stonden op dezelfde plaats een drietal planten waarvan twee in knop. In aansluiting op deze mededeling kan ik vermelden, dat de heer A. Latooy (Rotterdam) mij vertelde dat hij de soort reeds in 1968 had gevonden in de Bakenvallei bij Oostvoorne, ca. 1 km van de vondst van de heer Ram. Toen ik hem verzocht mij de plek te laten zien stond er een flinke plant in knop, ook weer langs het pad, dat ca. 20 jaar geleden gemaakt was door het duinstruweel.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567033