Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526626

AuthorRuud van der Meijden
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume27
Year2001
Issue6
Pages143-144
ISSN0017-2294
AbstractInfo: Postbus 365, 4100 AJ Culemborg, tel. 0345-512710. *I. Niemeijer, J.M. Reitsma & P.W. van Horssen, Jonge verlandingsstadia in Nederland. Inventarisatie en opzetten databases: riet en krabbenscheer, Culemborg, 2000, 27 pag. + bijlagen, rapport nr. 00-080.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567039