Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526627

AuthorsR. van der Meijden, T.W. Jaspars-Schrader
TitleKorte mededelingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume12
Year1984
Issue4
Pages86-86
ISSN0017-2294
AbstractTragopogon hybridus L. adventief in Nederland. Bij het bewerken van Tragopogonmateriaal voor een publikatie over T. dubius bleek onder het materiaal van T. porrifolius een exemplaar schuil te gaan dat behoort tot de tot dusver niet in Nederland gevonden soort Tragopogon hybridus L. Deze Zuideuropese soort heeft evenals T. porrifolius paarse lintbloemen en een onder het hoofdje verdikte hoofdjessteel, maar wijkt af door de vruchten van de buitenste bloemen: de stralen van het pappus zijn bij deze vruchten verbreed en missen de lange dunne zijharen. Het exemplaar is gevonden door J. Moerkerk in september 1954 in de duinen bij Noordwijk.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567040