Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526631

AuthorsS.J. ter Borg, M.M. Koeman-Kwak, E.J. Weeda
TitleKorte mededelingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume6
Year1973
Issue8
Pages139-140
ISSN0017-2294
AbstractEén- en tweejarige Pedicularis palustris L. op de buitendijkse waarden bij Makkum. Pedicularis palustris L., het moeraskartelblad, staat in de Nederlandse flora’s vermeld als tweejarige soort. Dit is juist voor het merendeel der populaties. Echter, n.a.v. mededelingen van de heer D. T. E. van der Ploeg (Sneek) kwamen wij op het spoor van een populatie op de buitendijks gelegen Piamer Kooiwaard, die geheel bestaat uit eenjarige planten (zomerannuellen). Op de Noordwaard bij Makkum vonden wij zowel eenjarige als tweejarige planten en moeilijk in te delen exemplaren.
De eenjarige planten vallen het meest op door hun afwijkende bloeitijd, september; de tweejarige bloeien in juni en juli. De twee groepen verschillen echter in meer kenmerken, als samengevat in onderstaande tabel:
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567044