Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526633

AuthorsJ. Mennema, G. Renaud-Nooy van der Kolff
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume11
Year1983
Issue11
Pages263-264
ISSN0017-2294
AbstractH.P.J.J. Cuppen, Een onderzoek naar de flora en fauna van een aantal vennen en leemkuilen bij Hoog Soeren (Gem. Apeldoorn), Regionale Milieuraad Oost-Veluwe, 1983, 12 pag. + tabellen, fotokopie.* Dit onderzoek moet worden gezien als een ‘referentiesituatie’ in het kader van het algemene onderzoek naar de gevolgen van de toegenomen verzuring van de neerslag in Nederland.
G.M. Dirkse, V. van Laar, J. Muilwijk, J.L. Spier, J.W. van Vlieten J. Wisman, De begroeiing van de grachtmuren in Amersfoort, Natuur, landschap en milieu van Amersfoort, afl. 4, Amersfoort, 1983, 76 pag., fotokopie, ƒ 9,80 (te bestellen via gironummer 49627 t.n.v. Dienst voor Geldverkeer en Administraties, Amersfoort, onder vermelding van ‘Begroeiing grachtmuren’).
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567046