Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526634

AuthorNN
TitleBoekbespreking
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume1
Year1962
Issue4
Pages31-32
ISSN0017-2294
AbstractFLORA NEERLANDICA, uitgegeven door de Kon. Ned. Botanische Vereniging, onder redactie van S. J. van Ooststroom, Th. J. Reichgelt, W. K. H. Karstens, S. E. de Jongh, F. A. Stafleu en V. Westhoff, deel IV, afl. 1, 140 pag., 54 fig. Amsterdam 1961. Prijs voor leden van de K.N.B.V. ƒ 6,50; voor niet-leden ƒ 11,—.
Deze eerste aflevering van deel IV omvat een 12-tal families, nl. de Plumbaginaceae, Primulaceae, Clethraceae, Pyrolaceae, Ericaceae, Empetraceae, Styracaceae, Convolvulaceae, Cuscutaceae, Polemoniaceae, Hydrophyllaceae en Boraginaceae en werd bewerkt door Dr. S. J. van Ooststroom en Th. J. Reichgelt in samenwerking met Dr. F. A. Stafleu voor de nomenclatuur en Dr. V. Westhoff voor de oecologie.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567047