Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526639

AuthorNN
TitleBoekaankondiging
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume3
Year1966
Issue2
Pages32-32
ISSN0017-2294
AbstractSTELLA ROSS-CRAIG, Drawings of British Plants, parts XXIII & XXIV. Ed. G. Bell & Sons Ltd., London 1966 & 1967.
Van deze serie, die ik reeds eerder in Gorteria aankondigde, verschenen intussen weer twee afleveringen. Aflevering 23 bevat de in het voorafgaande nummer nog niet behandelde geslachten der Scrophulariaceae, nl. Euphrasia, Parentucellia, Bartsia, Odontites, Pedicularis, Rhinanthus en Melampyrum en voorts de Orobanchaceae, Lentibulariaceae en Verbenaceae. Aflevering 24 is geheel gewijd aan de Labiatae.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567052